หน้าเเรก » เกี่ยวกับเรา

บริษัทโดยสังเขป
เราเป็นองค์กรแสงที่เป็นธุระในการวิจัยการพัฒนาการผลิตและการขายของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แสงสว่าง พลังงานที่สุดยอดของตนเอง พร้อมศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา ช่วยเราให้บริการจัดหาโซลูชั่นการส่องสว่างที่ดีเเก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ยอดขาย

วิสัยทัศน์ของเรา
ให้ทรัพยากรสากลรวมเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างบริษัทให้เเข็งเเกร่ง มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดในตลาดโลก เเปรเเถวตลาดนานาชาติให้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างให้เป็นบริษัทแสงสว่างทั่วโลก

ภารกิจของเรา
สร้างมูลค่าด้วยแสงสว่าง นำชีวิตรุ่งโรจน์ให้เเก่ลูกค้าด้วยแสงสว่าง
มีพื้นที่ว่างสำหรับการพัฒนาบุคลากรอย่างอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างและตระหนักถึงค่าส่วนบุคคลสำหรับพนักงานของเรา
สนใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม